dimarts, 14 de maig del 2019

Mural Art, Ciència i Lletres

"Seguint l’exemple de la línia 5 del metro, on les estacions del tram Diagonal-Sagrera inaugurat per Franco el 1970 havien estat decorades amb escultures i mosaics, el Ministerio de Obras Públicas que era qui finançava l’obra, va voler que el tram de la línia 3 entre l’estació de Sants i la Zona Universitària tingués decorades amb obres d’art els vestíbuls de les estacions extremes, que serien les que visitaria el ministre en el moment de la inauguració, que va ser el 20 de gener de 1975. Així, es van posar a l’estació de Sants dues obres de Pedro Delso sobrants del lot que se li havia encarregat per a la línia 5 un lustre abans i per a la de l’altra punta, Zona Universitària, se’n va encarregar una de nova a Ángel Orensanz. Els temps havien canviat des del 1970 i l’artista tradicionalista i exaltador dels valors hispànics que era Pedro Delso va ser substituït per un escultor d’avantguarda com Orensanz, que aleshores començava la seva carrera.
Orensanz va concebre un gran mural de terracota format per quinze figures humanes i unes inscripcions en diversos idiomes: grec, llatí, francès, anglès, alemany, català i castellà. El mural està separat en dues peces per les escales de baixada a les andanes. En una de les peces hi ha dues figures separades per un rètol al mig on es llegeix “HUMANITIES – ARTS – LETRAS”. En l’altra hi ha tres grups de figures separats per dos blocs de rètols. En un es llegeix: “KAΛON-ARTE-AΛΗΘΗΣ-AΙΘΝ-KUNS” i en l’altre: “SCIENTES-SCIENTIA-CIENCIES”. La relació entre l’obra i el campus universitari sota el que es troba no pot ser més evident."
Veure informació Ajuntament de Barcelona - Art Públic
Materials:ceràmica

Vestíbul estació Zona Universitaria
SCIENTES – SCIENTIA – CIENCIES


KAΛON – ARTE – AΛΗΘΗΣ-AΙΘΝ- – KUNSTHUMANITIES – ARTS – LETRAS

Més informació https://ca.wikipedia.org/wiki/Angel_Orensanz_Zabal
Ángel Orensanz Zabal, font:ub.edu


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada