dijous, 30 de maig del 2019

Art poètica i poema visual

"El col·legi que l’orde religiosa de les missioneres de la Immaculada Concepció tenen al carrer de València, entre Balmes i Rambla Catalunya, va ser inaugurat el gener del 1879, però l’edifici actual, de planta i cinc pisos, és molt posterior. De l’edifici original es conserva només la capella, la porta exterior de la qual roman normalment tancada i el centre escolar utilitza un accés interior. En fer-se el nou edifici, es va conservar l’alineació de la capella, amb una mica més de retranqueix frontal respecte als altres edificis d’aquest tros de carrer, per tal de deixar una vorera més ample en les entrades i sortides dels alumnes. Això va fer que quedés una mitgera a cada costat.
Aquestes mitgeres van estar a la vista, fins que el 2007 l’Institut Municipal de Millora del Paisatge Urbà les va decorar amb dos cal·ligrames, una “Art poètica” de Josep Maria Junoy en la del número 248 i un “Poema visual” de Joan Brossa en la del número 252. En quedar encarades sembla com si es produís un diàleg entre elles, el que ve accentuat pel fet que el contingut literal és idèntic en tots dos cal·ligrames, una A i una Z majúscules. Només els diferencia el fet que en el de Junoy la Z és a dalt de tot i la A abaix de tot mentre que en el de Brossa és a l’inrevés, i els símbols que uneixen les dues lletres, que en el de Junoy són 33 punts i en el de Brossa 11 petjades. Junoy va escriure el seu poema el 1916 i Brossa el 1997.
El disseny va ser realitzat per Manel Clavillé, Cristina Trius i Isaac Hita i la direcció d’obra, realitzada per Estudi Tècnic de Restauració Arc S.L., va estar a càrrec d’Anna Rosat. "
Veure més informació Ajuntament de Barcelona - Art Públic
Materials:pintura i acer cortenPoema visual / Joan Brossa / 1997 / Institut del Paisatge Urbà / i la Qualitat de VidaArt poètica / Josep Maria Junoy / 1916 / Institut del Paisatge Urbà / i la Qualitat de Vida


Més informació Wikipedia Josep Maria Junoy i Muns
Més informació http://www.civtat.cat/junoy_josep_ma.html
font:civtat.cat
 Més informació Wikipedia Joan Brossa i Cuervo
font:wikipedia

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada