dissabte, 11 de maig del 2019

Creu de terme de Sant Adrià de Besòs

"Aquesta creu situada en el límit de la ciutat de Barcelona i la vila de Sant Adrià té un parell de característiques que la fan única, per una banda va ser erigida segons disseny de l’arquitecte Josep Maria Pericas i en segon lloc és una creu amb un aire celta que, a Barcelona, sembla excèntrica però que ha donat peu a que la població l’anomeni com la Creu gallega. A Galícia, on la tradició de les creus és extensament arrelada, reben el nom de “cruceiros”, i el de “celtic crosses” o “high crosses” a Irlanda on també aquest costum ancestral té una enorme vitalitat provinent dels primers cristians.
La creu que ens ocupa segueix uns patrons pràcticament idèntics a les creus cèltiques. Construïda amb pedra granítica sobre una graderia quadrangular i sobre un peu circular i cònic truncat, un fust cilíndric uniforme, on podem veure gravat 1944, damunt d’aquests dígits una decoració amb tres anells paral·lels de secció en bossell; al peu del fust una decoració molt simple de deu anells paral·lels també en bossell. El capitell té forma de con truncat invertit decorat amb una altra de les característiques celtes: la repetició d’un motiu, vegetal, sense cap mena d’interferència. El pom de la creu recorda un capitell egipci campaniforme decorat amb escames. Els quatre braços de la creu, tots amb les mateixes mides, tenen forma de con truncat, tots ells decorats per una mena de cordó entortolligat i en secció en bossell. Les quatre parts de la creu es veuen rodejades per un cercle que representa la roda solar decorada amb un element repetitiu en forma de raigs de foc. És una creu que no té cap mena d’antropomorfisme i en la que Pericas, possiblement, va voler complir l’encàrrec de l’Ajuntament sense incloure tota la càrrega religiosa pròpia dels primers anys després de la Guerra Civil."
Veure informació Ajuntament de Barcelona - Art Públic
Materials:pedra artificial






Creu de terme de Sant Adria de Besòs, l'any 1957, font:enarchenhologos.blogspot.com
 Més informació https://ca.wikipedia.org/wiki/Josep_Maria_Pericas_i_Morros
Arquitecte Josep Maria Pericas i Morros, font:wikipedia


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada