dissabte, 16 de febrer del 2019

Façana Escola Vedruna Àngels

"El que ara és una escola havia estat una masia que, cap al segle XVII, ocupà una institució coneguda com a Casa d'infants orfes. Sobre la masia creixeren adosats i una ala (podem veure'n l'escala d'accés a la paret lateral) que recorria el carrer Montalegre fins a la Casa de la Misericòrdia. Tants segles d'ús (masia, orfenat i després escola) i les ampliacions van fer que l'interior de l'edifici hagués canviat totalment.
En les imatges de l'enderroc es pot veure com van quedar a la vista dues mitgeres amb nombroses obertures, marques d'escales..., que havien de passar a ser façana principal. Es tracta d'una operació que comporta no sols plantejaments estètics i paisatgístics, sinó també adaptar l'espai a una nova funció, en aquest cas l'accés a una escola.
En la seva intervenció, María Luisa Aguado va mantenir elements antics, deixant a la vista la pedra de la masia i, també, mirà de recuperar la composició original de la façana, element que era important en la mesura en què el pes de la reforma radicava a endreçar i compondre aquesta superfície. Així s'han obert les antigues finestres i, com que moltes s'havien transformat en portes, es va conservar aquesta altura, amb què es donà lloc a balcons.
L'ordre el creà finalment una organització en plans rectangulars de la façana, on trobem pedra, estuc a la calç en tons diferents i acer oxidat envernissat als balcons fent de baranes i en un sòcol inferior on s'integren les dues portes: una de petita, perquè a l'escola s'entra a poc a poc, i una de gran perquè se surt a la desbandada. L'encalat de la porta dóna transparència al pati central (l'antic de la masia) i permet veure'l de fora. Sobre la porta, en un cos més baix, hi ha un passadís entre una banda i l'altra, que alhora crea continuïtat visual amb l'edifici veí que ara ocupa el CIDOB."
Veure informació Ajuntament de Barcelona - Art Públic
Més informació http://www.vedruna-angels.org/vedruna-angels/#historia

Façana de la Escola Vedruna a la plaça Els Àngels

Plaça del Àngels a començaments del segle XX amb el racó on hi havia l'entrada al col.legi

Més informació Wikipedia María Luisa Aguado
María Luisa Aguado Martínez - font:santacole.com
Veure mes Art Públic Ciutat Vella Oest

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada